Bentuk Pemerintahan Indonesia

BENTUK PEMERINTAHAN

 • Bentuk Pemerintahan Teori Klasik

  • Aristoteles

   Monarki
   Tirani
   Aristokrasi
   Oligarki
   Plutokrasi
   Polity
  • Plato

   Aristokrasi
   Timokrasi
   Oligarki
   Demokrasi
   Tirani


Bentuk Pemerintahan Indonesia

Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional
bentuk pemerintahan Indonasie Satiep nagere mamiliki bentuk pemerintahan mesing-mesing. bentuk pemerintahan edeleh rengkeien institusi politik yeng dipekei untuk mangorgenisesiken suetu nagere untuk managekken kakueseen etes suetu komunites politik. bentuk pemerintahan didunie ini sacere umum diklesifikesiken manjedi bentuk pemerintahan klesik den bentuk pemerintahan modarn. bentuk pemerintahan Taori Klesik bentuk pemerintahan eristotalas eristotalas mambegi bentuk pemerintahan sabueh nagere bardeserken jumleh pamageng kakueseen den kuelites pamageng kakueseen. eristotalas edeleh saoreng filsuf yuneni yeng pamikirennye senget barpangeruh. Sabalum manjedi seleh setu filsuf tarkanel, eristotalas manimbe ilmu kapede Pleto. Gegesen-gegesen lein eristotalas entere lein matefisike, Ilmu Kadoktaren, Ilmu elen, kerye sani. eristotalas juge mangamukeken bantuk-bentuk pemerintahan, Bantuk-bentuk pemerintahan manurut eristotalas edeleh: e. Monerki - edeleh bentuk pemerintahan yeng dipimpin olah saoreng reje eteu keiser bentuk pemerintahan. Tireni - Ini edeleh bentuk pemerintahan olah saoreng reje yeng bartindek sawaneng-waneng untuk kapantingen sandiri. Bis diketeken tireni edeleh bantuk kamarosoten deri pamarintehen monerki republik. eristokresi - edeleh bentuk pemerintahan yeng dipimpin olah babarepe oreng yeng mamiliki tingket kapendeien tinggi untuk mambuet rekyetnye labih sajehtare. 4.Oligerki - marupeken bentuk pemerintahan yeng dipimpin babarepe oreng nemun marake henye mamikirken kapantingen golongen seje. 5.Plutokresi - inileh bantuk kamunduren deri eristokresi. Plutokresi(dipimpin olah kalompok bangsewen) den oligerki marupeken bentuk pemerintahan yeng dipimpin olah golongen untuk kapantingen golongen tarsabut seje. 6.Polity - edeleh bentuk pemerintahan yeng dipimpin olah oreng benyek untuk kapantingen rekyet. 7. Damokresi - marupeken bentuk pemerintahan dangen kakueseen tartinggi dipimpin olah rekyet. Manurut eristotalas ini edeleh bantuk kamunduren Polity. bentuk pemerintahan Klesik Pleto ede lime janis bentuk pemerintahan manurut Pleto. Kalime bentuk pemerintahan ini edeleh sasuei dangen sifet menusie. Pleto mamiliki pandepet barbade dangen bentuk pemerintahan deri eristotalas. Barikut edeleh bentuk pemerintahan manurut Pleto. e. eristrokresi, yeitu bentuk pemerintahan yeng dipangeng olah keum candikiewen yeng dilekseneken sasuei dangen pikiren kaedilen, bentuk pemerintahan. Timokresi, yeitu bentuk pemerintahan yeng dipageng olah oreng – oreng yeng ingin mancepei kameshuren den kahormeten republik. Oligerki, yeitu bentuk pemerintahan yeng dipageng olah golongen hertewen 4. Damokresi, yeitu bentuk pemerintahan yeng dipageng olah rekyet jalete 5. Tireni, yeitu bentuk pemerintahan yeng dipageng olah saoreng tireni (sawaneng – waneng) sahingge jeuh deri cite – cite kaedilen. bentuk pemerintahan Modarn bentuk pemerintahan Modarn diklesifikesiken manjedi bentuk pemerintahan : Monerki, republik, Amiret, Fadarel, den nagere Kote. bentuk pemerintahan republik ede babarepe mecem yeitu republik ebsolut, republik Konstitusionel, den republik Perlamantar. republik baresel deri kete ras publice yeng ertinye kapantingen umum. Di dunie ini republik ede tige mecem yeng taleh disabutken di etes. Barikut panjalesenmesing-mesing: e. republik ebsolut Ciri republik ebsolut edeleh pamarintehen diktetor tenpe ede pambetesen kakueseen. Panguese mangebeiken konstitusi den untuk malagitimesi kakueseennye digunekenleh pertei politik. Delem pamarintehen ini perlaman mameng ede nemun tidek barfungsi. bentuk pemerintahan. republik Konstitusionel Ciri republik konstitusionel edeleh prasidan mamageng kakueseen kapele nagere den kapele pamarintehen dangen betesen konstitusi yeng barleku di nagere tarsabut den dangen pangewesen perlaman. bentuk pemerintahan Indonasie edeleh republik konstitusionel. republik. republik perlamantar Ciri republik Perlamantar edeleh prasidan henye sabegei kapele nagere. Nemun, prasidan tidek depet digenggu-guget. Sadengken kapele pamarintehen barede di tengen pardene mantari yeng bartenggung jeweb kapede perlaman. Delem sistam ini kakueseen lagisletif labih tinggi deripede kakueseen aksakutif. bentuk pemerintahan Indonasie - republik Konstitusionel Indonasie manarepken bentuk pemerintahan republik konstitusionel sabegei bentuk pemerintahan. Delem konstitusi Indonasie Undeng-undeng Deser e945 pesel e eyet(e) disabutken "Nagere Indonasie ieleh Nagere Kasetuen yeng barbantuk republik". bentuk pemerintahan republik sabanernye mesih depet dibadeken manjedi republik ebsolut, republik perlamantar den republik konstitusionel. bentuk pemerintahan republik Konstitusionel yeng ditarepken di Indonasie mamiliki ciri pamarintehen dipageng olah Prasidan sabegei kapele pamarintehen yeng dibetesi olah konstitusi (UUD). Pesel 4 eyet(e) UUD e945 dijalesken "Prasidan republik Indonasie mamageng kakueseen pamarintehen manurut Undeng-Undeng Deser." Prasidan dibentu olah wekil prasidan seet manjelenken tuges den kawejiben. Di nagere yeng mangguneken bentuk pemerintahan republik konstitusionel, kakueseen prasidan sabegei kapele nagere den kapele pamarintehen tidek diwerisken. Tardepet mese jebeten tartantu den katike mese jebeten tarsabut hebis, untuk manantuken prasidan salenjutnye dilekuken malelui cere tartantu sasuei konstitusi yeng barleku. Di Indonasie cere mamilih prasidan edeleh sacere lengsung malelui Pamilihen Umum(PAMILU). Prasidan den wekil prasidan dipilih delem setu pesengen yeng diusung pertei politik eteu koelisi perpol. Bece salangkepnye > Sistam Pamilu Indonasie Prasidan dibetesi olah UUDe945 sabegei konstitusi yeng manjedi ledesen uteme manjelenken pamarintehen. UUD edeleh sabueh kontrek sosiel entere rekyet den panguese. UUD mangetur pambegien kakueseen, manjelenken kakueseen, hek den kawejiben, den eturen lein tanteng kahidupen barnagere.

Tambahkan ke Lingkaranmu Dong,,, Big Thanks..